معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

Development of management and resources Vice-Chancellor

بایگانی بخش اطلاعیه های معاونت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 32 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,968 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: اطلاعیه - 1400/3/20 -
:: اطلاعیه زمان و مکان برگزاری مرحله سنجش آمادگی جسمانی رشته های شغلی کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی آزمون استخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ - 1400/3/17 -
:: "اطلاعیه شماره ۲ برگزاری مرحله مصاحبه رشته شغلی تحلیل گر سیستم آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان" - 1400/3/17 -
:: "اطلاعیه برگزاری مرحله مصاحبه رشته شغلی تحلیل گر سیستم آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ دانشگاه علوم پزشکی زنجان" - 1400/3/15 -
:: اطلاعیه - 1400/3/13 -
:: اطلاعیه - 1400/3/5 -
:: اطلاعیه شماره ۵ آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ - 1400/2/30 -
:: اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ - 1400/1/11 -
:: اطلاعیه شماره ۳ آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ - 1400/1/5 -
:: اطلاعیه اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص آزمون استخدامی پیمانی بهمن ماه سال ۱۳۹۹ - 1400/1/1 -
:: اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۹/۱۱/۲۴ دانشگاه در خصوص ثبت نام و اخذ مدارک پذیرفته شدگان اولیه معرفی شده سازمان سنجش آموزش کشور - 1399/12/28 -
:: اطلاعیه شماره ۱ آزمون ۹۹ - 1399/12/24 -
:: اطلاعیه - 1399/10/24 -
:: اطلاعیه شماره یک آزمون پذیرش نیروی قراردادی کار معین مورخ ۹۹/۰۷/۲۴ - 1399/10/9 -
:: اطلاعیه شماره ۵ اعلام اسامی گروه دوم پذیرفته شدگان ذخیره استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۸/۳۰ - 1399/9/24 -
:: اطلاعیه شماره ۴ دعوت از داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ (گروه سوم) - 1399/9/4 -
:: اطلاعیه شماره ۳ دعوت از ذخیره های آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ - 1399/8/28 -
:: اطلاعیه شماره ۲ پذیرش داوطلبان ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ - 1399/8/22 -
:: اطلاعیه شماره ۱ ویژه نفرات ذخیره آزمون استخدام پیمانی مورخ ۹۸/۰۸/۳۰ - 1399/7/24 -
:: فراخوان دعوت به همکاری کمک پرستار - 1399/4/3 -